Kontakt

På den här sidan hittar ni adresser, telefonnummer och e-post till de förtroendevalda i Svenska Vallföreningen och de lokala vallföreningarna samt till kontaktpersoner i länen. De olika länkarna öppnar pdf-filer.

 

Styrelsen består av sju personer, lantbrukare och tjänstemän, med lika många suppleanter fördelade över landet. Föreningen har två ordinarie revisorer med lika många suppleanter. Valberedningen har fem ledamöter fördelade över landet.

 

Det finns 16 lokalföreningar i landet. Under länken hittar ni några kontaktuppgifter i styrelserna.

 

I länen finns särskilda kontaktpersoner i antingen husdjursförening, hushållningssällskap eller länsstyrelse.