Skånska Vallföreningen bjuder in till årsmöte 1 mars med valltema

2024-02-23 16:37 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in elever och medlemmar till en dag med fokus på vall och betesdrift, näringsanalys av vallfoder-markkartering, bevattningsförsök samt torktåliga vallväxter, vi avslutar med årsmöte.Välkommen till Svalövs Naturbruksgymnasium fredagen den 1 mars 2024 kl. 9:30-14:00

Program mm på länken

 

Betes-resa till Nederländerna 9 till11 juni

2024-02-10 17:29 av Lars Jakobsson 

Omvärldsspana under Betes-resa till Nederländerna i början av juni! Du som är ung lantbrukare, rådgivare eller blivande sådan…
Tag chansen att delta i studieresan Young Farmers Tour till
Nederländerna söndagen den 9 juni–tisdagen den 11 juni och
möt betesintresserat folk från större delen av Europa. Se vidare här

 

EGF-konferens med betesworkshop 9–13 juni 2024

2024-02-10 17:14 av Lars Jakobsson 

Nästa EGF-konferens blir den 30:e för European Grassland Federation. Temat är Why grasslands? Se vidare här

 

Pengar att söka hos KSLA för forskning och resor

2024-02-10 16:48 av Lars Jakobsson 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser forskningsanslag och resestipendier. Se vidare här

 

Boka in Sommarmöte 25-26 juli i Örebro

2024-02-08 22:39 av Lars Jakobsson 

Se notis i Svenska Vallbrev 1/2024 på länk

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss