Stipendier att söka hos KSLA

KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien) förvaltar stipendie- och anslagsmedel bl. a i Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder. Medel kan sökas för mindre forskningsprojekt och för studie-/konferensresor. Ansökningar kan som regel lämnas senast 1 april resp. 1 november. Se vidare på KSLA:s hemsida www.ksla.se