Medel att söka hos Svenska Vallföreningen

Du vet väl om att Din lokalförening fortlöpande har möjlighet att söka smärre bidrag från Svenska Vallföreningen för olika vallaktiviteter! Kontakta kassör Lars Jakobsson, tel. 070-648 27 22, för vidare information!