Remissyttranden mm

Här kan ni läsa de yttranden som Svenska Vallföreningen skrivit de senaste åren. Klicka på respektive rubrik så öppnas en pdf-fil

 

Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor 2007-10-29

Försiktighetsåtgärder vid odling av GMO-grödor 2007-11-23

Yttrande om ny definition av betesmark 2008-01-21

Definition av vallväxter 2008-03-26

Naturvårdsverkets utredning om vildsvin 2008-04-07

Insändare: Sortprovningen i vall håller inte måttet! 2008-04-07