Stadgar

Föreningens gällande stadgar finns att läsa här (pdf-fil)