Beteskalendern finns att beställa

2010-05-06 11:24 av Lars Jakobsson 

 

Bete till högavkastande mjölkkor eller växande ungdjur är en precisionsodling som kräver planering men också flexibilitet då man hela tiden jobbar under rådande väderförhållanden. På en studieresa under EGF-konferensen 2007 i Belgien kom vi i Svenska Vallföreningen i kontakt med beteskalendern. På belgiska gårdar används den som ett verktyg under betessäsongen för att planera och därmed bättre utnyttja betet till mjölkkorna och ungdjuren. Det visade sig att även Schweiz har en väl använd beteskalender. Idén om att överföra beteskalendern till svenska förhållanden föddes genast.

 

Syftet är att ställa ett enkelt verktyg till förfogande åt dig som lantbrukare för att uppnå en bättre styrning av din betesproduktion. Vi som har översatt beteskalendern anser att det är du som lantbrukare som bestämmer hur mycket du vill fylla i och vad du vill göra av denna. När betessäsongen är över kan man med uppgifterna från beteskalendern också göra en ekonomisk uppföljning. Vår förhoppning är att det ska bli mer intressant med bete genom att man får mer konkreta siffror att analysera.

 

Beteskalendern är främst inriktat på produktionsbete på åker men är flexibel så att naturbeten lika gärna kan ingå. Denna beteskalender är utformad för mjölkproduktion men den fungerar även till nöt och får.

Beteskalendern är uppbyggd så att man skriver in de olika betesskiftena som djuren går på. Sedan finns en ruta för varje dag. Med hjälp av olika färger markeras bete, putsning, bevattning och gödsling den dagen det görs på respektive skifte. Att bedöma betets sammansättning är en viktig del för att lära sig att se vad betet består av och hur det påverkar produktionen. Klöverandelen kan skattas och skrivas in i kalendern

 

Beteskalendern kan också fungera som en växtodlingsplan där man fyller i de olika betesskiftena, deras botaniska sammansättning och planerade växtnäringsbehov. Sedan redovisar man stallgödselkörning samt mineralgödsling och kan då på ett överskådligt sätt se hur väl behovet är tillgodosett.

 

Rådgivaren kan via beteskalendern få en överblick över gårdens betessystem och har på så sätt ett bra underlag för att tillsammans med lantbrukaren diskutera eventuella förändringar.

 

Du kan beställa beteskalendern hos oss. Den kostar 100 kr inkl moms och skickas med post. Du får gärna höra av dig om du har frågor eller synpunkter på beteskalendern.

 

Maria Wahlquist, Svenska Vallföreningen

tfn 076 - 771 42 44, e-post: