EGF 2008 9-12 juni i Uppsala

2008-02-09 22:50 av Lars Jakobsson 

European Grassland Federation (EGF) förlägger sin 22:a konferens till Uppsala! Det övergripande temat är ”Biodiversity and Animal Feed – Future Challenges for Grassland Production”. Ämnesinnehållet är brett; produktion, kvalitet och konservering av grovfoder, växtnäringsbalanser och miljöaspekter, växtförädling och bioteknik, biologisk mångfald och bevarandefrågor, landskapsplanering, ekonomi samt rådgivning och utbildning.

 

EGF 2008 vänder sig till forskare, rådgivare, beslutsfattare, lantbrukare samt naturvårdare och är därför, utöver en konventionell vetenskaplig konferens, också en etablerad och betydelsefull mötesplats för olika aktörer inom området. SLU står som värd i samverkan med Svenska Vallföreningen. Utrymme kommer att ges för diskussion och debatt. EU-kommissionär Mariann Fischer Boel deltar i den avslutande diskussionen. En eftermiddag genomförs ett antal studieresor, där man får välja utifrån eget intresse.
 
I direkt anslutning till konferensen arrangeras följande aktiviteter:
 
- Studieresa Väst 6–8 juni som utgår från Göteborg med många spännande nedslag i Västsverige
 
- Studieresa Norr 12–18 juni som når ända upp till midnattssolens land
 
- Master Classes eftermiddagen den 8 juni, vänder sig speciellt till yngre forskare som en del av deras utbildning
 
- Valldag på Lövsta Herrgård tisdagen den 10 juni med maskinutställning och produktinformation
 
- Rådgivarworkshop den 12 juni med syfte att snabbt sammanfatta slutsatserna från konferensen för vidare spridning
 
EGF 2008 är ett unikt tillfälle att ta del av kunskapsläget, visa omvärlden vad som pågår i Sverige, samt att belysa områdets betydelse och utvecklingsvägar för media och beslutsfattare i vårt land.
 
Varmt välkommen att besöka vår hemsida  där du också kan registrera dig till normal avgift senast den 27 februari! En direktlänk till registreringen hittar Du här.
 
Göran Dalin Nilla Nilsdotter-Linde
Ordförande EGF Generalsekreterare EGF 2008
  E-post:
  Tel: 070-662 74 05