Demonstrationsdag av grön bioraffinering den 16 november på naturbruksskolan Sötåsen

2023-10-23 21:58 av Lars Jakobsson 
 

Seminarier om vall och bete 19 oktober i Falkenberg resp digitalt 26 oktober

2023-10-16 17:22 av Lars Jakobsson 
 

Årsmöte i Svenska Vallföreningen med seminarium torsdag 9 november

2023-10-11 21:15 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Naturbruksskolan Uddetorp och BYS till årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen torsdag 9 november 2023. Mer om program och anmälan på länken

 

Styrkan med grönfoder-fältvandring 4 oktober

2023-09-21 11:47 av Lars Jakobsson 

Sjuhärads vallförening i samarbete med Gröna Möten bjuder in till fältvandring 4 oktober kl. 9.30 på Gudmundstorps Gård AB 524 95 Ljung. Se vidare på länk

 

Årets MAJSDAG – på Helgegården, Skepparslöv onsdag 6 september 2023

2023-08-22 11:14 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till till årets MAJSDAG –

på Helgegården, Skepparslöv

onsdag 6 september 2023

Info på länken

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss