Bli Sveriges betesmästare!

2024-06-04 10:08 av Lars Jakobsson 


Tävling som syftar till att lyfta intresset för bete i Europa som arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen som en del av EU-projektet Grazing4AgroEcology, se mer information på länken. Tävlingen är öppen för alla med mjölk-, nötkötts- och lammköttsproduktion samt med åkermarksbete och/eller naturbetesmark.

 

Fältvandring i Uppsala – vall och bete 22 maj kl: 1830

2024-05-15 20:59 av Lars Jakobsson 

Fältvandring –vall och bete onsdag 22 Maj kl. 18:30
vid fältförsöken på Säby 3, Uppsala. För program och karta se på länk: Faltvandring-240522.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

2024-05-02 12:36 av Lars Jakobsson 


Se program och anmälan på Sommarmote-2024.pdf

 

Skånska Vallföreningen bjuder in till årsmöte 1 mars med valltema

2024-02-23 16:37 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in elever och medlemmar till en dag med fokus på vall och betesdrift, näringsanalys av vallfoder-markkartering, bevattningsförsök samt torktåliga vallväxter, vi avslutar med årsmöte.Välkommen till Svalövs Naturbruksgymnasium fredagen den 1 mars 2024 kl. 9:30-14:00

Program mm på länken

 

Betes-resa till Nederländerna 9 till11 juni

2024-02-10 17:29 av Lars Jakobsson 

Omvärldsspana under Betes-resa till Nederländerna i början av juni! Du som är ung lantbrukare, rådgivare eller blivande sådan…
Tag chansen att delta i studieresan Young Farmers Tour till
Nederländerna söndagen den 9 juni–tisdagen den 11 juni och
möt betesintresserat folk från större delen av Europa. Se vidare här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss