Sommarmötet - ett minne från sommaren

2021-08-29 10:59 av Lars Jakobsson 


Se mer här

 

Sortval för vallväxter 2020/2021, ny från SLU

2021-06-17 10:23 av Lars Jakobsson 

I Sortval redovisas senaste resultat från sortprovningen av 18 vall- och grönfoderarter i Sverige, i huvudsak från tioårsperioden 2007 2016. Aktuellt sortiment av 109 provade sorter beskrivs ingående och jämförs i egenskaper. Detta bör kunna ge rådgivare, företag och enskilda en uppfattning om mest lämpade sorter beroende på klimatområde och odlingsinriktning. Kan laddas ned eller beställas på papper via länk: https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/sortval-publikation-vall/

 

___________________________________

2021-05-26 10:11 av Lars Jakobsson 


Årets resa börjar vid Töreboda, går mot Mariestad och dag två tillbringas
på Torsö och Dillö, två öar i Vänern, norr om Mariestad. Vi åker i egna bilar, ni bokar boende själva. Vi bor på Norrqvarn Hotell och Konferens som ligger utanför Lyrestad längs Göta kanal i en av de gamla
kvarnarna som är restaurerad och ombyggd. För mer info och anmälan se vidare här Vi hoppas att de planerade lättnaderna i restriktionerna på grund av pandemin blir verklighet men följ senaste info här på hemsidan.

 

Fysiska mötet med seminarium är inställt pga pandemin. Istället digitalt möte med formella årsmötesförhandlingar

2020-10-20 22:11 av Lars Jakobsson 


Svenska Vallföreningens planerade årsmöte ställs om till digitalt möte 19 november med start kl.13. Är du intresserad att delta i det digitala årsmötet meddela senast tisdagen den 17 november genom email till:

 

Workshop: "Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift" 11 nov med KSLA

2020-10-19 21:27 av Lars Jakobsson 

KSLA bjuder tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst och andra samverkansaktörer in företagare, rådgivare och andra med engagemang och intresse för betesdrift till en workshop med titeln: ”Hur kan ny digital teknik skapa förutsättningar för lönsam och flexibel betesdrift?” Se vidare på länk

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss