Grazing4AgroEcology – EU-projekt för ökad betesdrift

2023-05-27 15:40 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen deltar i Grazing4AgroEcology – EU-projekt för ökad betesdrift med syfte att stödja lantbrukare i betesbaserad djurhållning och sprida kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift. Målet är att vända trenden med minskande bete. G4AE pågår september 2022–februari 2026 med deltagare från åtta EU-länder. Mer om projektet finns att läsa på länken till en artikel i Svenska Vallbrev.

 

Vad tycker du om bete? Följ länken och fyll i vår enkät. Som ett led i att kartlägga inställningen till bete och betesdrift uppmuntras du att svara på en kort enkät via länken:https://sv.surveymonkey.com/r/G4AE-Swedish? Enkäten är anonym och resultaten kommer endast att publiceras i sammanställd form. Ett brett deltagande kommer att säkerställa att vi får tillförlitlig information. Det vore bra om du kunde fylla i enkäten så snart som möjligt. Det tar ca 5–10 minuter.

 

Resa till tyska betesdagar

I år anordnas ”Grazing days” i norra Tyskland 21–22 juni med speciellt fokus på studerande eller verksamma inom jordbruk/rådgivning som är yngre än 40 år. Hör av dig snarast till om du är intresserad av att åka! Gå gärna in på länken för mer information

 

........................................................

2023-04-12 21:37 av Lars Jakobsson 


                              Från frö till foderbord
Välkomna till Skåne och ett sommarmöte som börjar med historia, avel och fröodling. Besök gör vi på några av Sveriges sydligaste djurgårdar med nya stall, sydliga foderstater och lantbrukare med många idéer kring vallodlingen. För program i detalj och anmälan se länk

 

Skånska Vallföreningen bjuder till digital vallkväll med årsmöte 27 februari

2023-02-15 17:47 av Lars Jakobsson 

Välkommen på digital träff måndagen den 27 februari 2023, kl. 19:00-21:00 om nya och äldre försök inom odling av vall & grovfoder. vi avslutar med årsmöte. Program och anmälan se här

 

Vallkonferens i Uppsala 7–8 februari 2023

2022-09-03 10:12 av Lars Jakobsson 

 Välkommen på Vallkonferens i Uppsala den 7–8 februari 2023

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 är det dags för den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala. Det är nu dags att registrera sitt deltagande. Se mer på slu.se/vallkonferens2023
 

 

Årsmöte i Svenska Vallföreningen 15-16 nov i Skillingaryd

2022-09-17 16:49 av Lars Jakobsson 

Vi testar i år ett lite annorlunda upplägg med ett program fördelat på två dagar, dels med tanke på de som har långt att åka, dels för att ge mer tid till samtal med kollegor i en turbulent tid.
Vi samlas på Tallnäs Stiftsgård i Skillingaryd, några mil söder om Jönköping.
Vi kommer att fokusera på småskalig biogasproduktion på gårdsnivå för både el och bränsle, men givetvis kommer vi också lägga tid på vallens produktion och användningsområden.

Läs om program och anmälan  här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss