........................................................

2023-04-12 21:37 av Lars Jakobsson 


                              Från frö till foderbord
Välkomna till Skåne och ett sommarmöte som börjar med historia, avel och fröodling. Besök gör vi på några av Sveriges sydligaste djurgårdar med nya stall, sydliga foderstater och lantbrukare med många idéer kring vallodlingen. För program i detalj och anmälan se länk

 

Skånska Vallföreningen bjuder till digital vallkväll med årsmöte 27 februari

2023-02-15 17:47 av Lars Jakobsson 

Välkommen på digital träff måndagen den 27 februari 2023, kl. 19:00-21:00 om nya och äldre försök inom odling av vall & grovfoder. vi avslutar med årsmöte. Program och anmälan se här

 

Vallkonferens i Uppsala 7–8 februari 2023

2022-09-03 10:12 av Lars Jakobsson 

 Välkommen på Vallkonferens i Uppsala den 7–8 februari 2023

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 är det dags för den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala. Det är nu dags att registrera sitt deltagande. Se mer på slu.se/vallkonferens2023
 

 

Årsmöte i Svenska Vallföreningen 15-16 nov i Skillingaryd

2022-09-17 16:49 av Lars Jakobsson 

Vi testar i år ett lite annorlunda upplägg med ett program fördelat på två dagar, dels med tanke på de som har långt att åka, dels för att ge mer tid till samtal med kollegor i en turbulent tid.
Vi samlas på Tallnäs Stiftsgård i Skillingaryd, några mil söder om Jönköping.
Vi kommer att fokusera på småskalig biogasproduktion på gårdsnivå för både el och bränsle, men givetvis kommer vi också lägga tid på vallens produktion och användningsområden.

Läs om program och anmälan  här

 

-----------------------------------------------

2022-05-29 10:33 av Lars Jakobsson 


Välkomna till Norrbotten och sommarmöte med Svenska Vallföreningen! Med buss besöker vi först Öjeby Agropark utanför Piteå , där Hushållningssällskapet bedriver Sveriges nordligast belägna jordbruksförsök. Vi följer sedan kusten norrut och med ett stopp utanför Kalix med betestema anländer vi till vackra, bördiga Tornedalen vid gränsen mot Finland. Här besöker vi ett familjeföretag med många strängar på lyran. Middagen firar vi vid anrika Kukkolaforsen och sedan övernattar vi i gränsstaden Haparanda, på stadshotellet. Dagen därpå besöker vi två yngre mjölkföretagare i Överkalix med olika strategier för sin vallodling innan vi avslutar resan åter i Luleå.

 

För program i detalj och anmälan se länk

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss