Alnarps mjölkdag och årsmöte 9 november

2021-10-11 22:18 av Lars Jakobsson 

Alnarps mjölkdag och årsmöte i Svenska Vallföreningen

                     Tisdag 9 november 2021
Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning.

         

        För program och anmälan till Alnarps mjölkdag se här

 

Till respektive möte kan man koppla upp sig med Zoom.

För årsmötet länk: https://slu-se.zoom.us/j/61483244759 Lösen: SvVall.

 

För mjölkdagen, se i Anmälan på länk: https://www.slu.se/ew-kalender/2021/11/alnarps-mjolkdag-2021 länk skickas någon dag innan.

 

Sommarmötet - ett minne från sommaren

2021-08-29 10:59 av Lars Jakobsson 


Se mer här

 

Sortval för vallväxter 2020/2021, ny från SLU

2021-06-17 10:23 av Lars Jakobsson 

I Sortval redovisas senaste resultat från sortprovningen av 18 vall- och grönfoderarter i Sverige, i huvudsak från tioårsperioden 2007 2016. Aktuellt sortiment av 109 provade sorter beskrivs ingående och jämförs i egenskaper. Detta bör kunna ge rådgivare, företag och enskilda en uppfattning om mest lämpade sorter beroende på klimatområde och odlingsinriktning. Kan laddas ned eller beställas på papper via länk: https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/sortval-publikation-vall/

 

___________________________________

2021-05-26 10:11 av Lars Jakobsson 


Årets resa börjar vid Töreboda, går mot Mariestad och dag två tillbringas
på Torsö och Dillö, två öar i Vänern, norr om Mariestad. Vi åker i egna bilar, ni bokar boende själva. Vi bor på Norrqvarn Hotell och Konferens som ligger utanför Lyrestad längs Göta kanal i en av de gamla
kvarnarna som är restaurerad och ombyggd. För mer info och anmälan se vidare här Vi hoppas att de planerade lättnaderna i restriktionerna på grund av pandemin blir verklighet men följ senaste info här på hemsidan.

 

Fysiska mötet med seminarium är inställt pga pandemin. Istället digitalt möte med formella årsmötesförhandlingar

2020-10-20 22:11 av Lars Jakobsson 


Svenska Vallföreningens planerade årsmöte ställs om till digitalt möte 19 november med start kl.13. Är du intresserad att delta i det digitala årsmötet meddela senast tisdagen den 17 november genom email till:

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss