Vem blir vår 10:de Vallmästare?

2011-09-14 08:33 av Lars Jakobsson 

Vem ska bli nästa Vallmästare? Vi letar efter vallodlare som lyckas med att hålla en jämn och hög kvalitet under flera år. Anmäl dig själv eller din kandidat senast 3 oktober. Se vidare anmälningstalong här

 

Värmlands Vallförening bjuder in till Valldag 23 augusti

2011-08-12 16:57 av Lars Jakobsson 

Kan man förlänga vallens liggtid med hjälpsådd? Detta är temat för en valldag 23 augusti. Programmet finns på länk här.

 

Sommarmötet inställt

2011-07-05 16:00 av Lars Jakobsson 

Sommarmötet 22-23 juli i Alingsås är tyvärr inställt. Trots ett mycket intressant program blev inte antalet anmälda tillräckligt för att genomföra mötet. Vi hoppas kunna ta upp temat om minskade kostnader genom rätt baljväxtandel vid ett annat tillfälle.

 

Välkommen på Sommarmöte 22-23 juli!

2011-05-27 11:05 av Lars Jakobsson 

HS-Väst bjuder in till årets sommarmöte i Alingsås 22-23 juli. Temat är hur man kan minska kostnaderna genom rätt baljväxtandel i foder och vall. För program och anmälan klicka här!

 

Besök oss på Borgeby

2011-05-27 10:39 av Lars Jakobsson 

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss