EGF-konferens med betesworkshop 9–13 juni 2024

2024-02-10 17:14 av Lars Jakobsson 

Nästa EGF-konferens blir den 30:e för European Grassland Federation. Temat är Why grasslands? Se vidare här

 

Pengar att söka hos KSLA för forskning och resor

2024-02-10 16:48 av Lars Jakobsson 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser forskningsanslag och resestipendier. Se vidare här

 

Boka in Sommarmöte 25-26 juli i Örebro

2024-02-08 22:39 av Lars Jakobsson 

Se notis i Svenska Vallbrev 1/2024 på länk

 

Enkät för er med betesdrift

2023-12-20 21:34 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen deltar i EU-projektet Grazing4AgroEcology.

Vi ber er svara på en enkät på länken

https://ww3.unipark.de/uc/G4AE/swedish/

Vad tycker du om fem olika innovationer inom betesdrift

 

Demonstrationsdag av grön bioraffinering den 16 november på naturbruksskolan Sötåsen

2023-10-23 21:58 av Lars Jakobsson 
 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss