Besök oss på Borgeby

2011-05-27 10:39 av Lars Jakobsson 

 

Betesdag i Skåne 21 juni

2011-05-27 10:37 av Lars Jakobsson 

 

Ujejuj, fel vallbrev!

2011-02-08 11:47 av Lars Jakobsson 

Av misstag trycktes och distribuerades fel vallbrev i månadsskiftet januari/februari. Medlemmarna fick Svenska Vallbrev nr. 6 nov 2010 i repris istället för som tänkt nr. 1 jan 2011. Tryckeriet har gjort ett fel och nytt vallbrev kommer att tryckas och distribueras fortast möjligt.

 

Beslutat på årsmötet 2010

2011-02-08 11:45 av Lars Jakobsson 

Anna Carlsson, Jan Jansson och Per Rudengren omvaldes som ordinarie ledamöter för ytterligare tre år med Maria Wahlquist och Linda af Geijersstam som suppleanter. Vid årsmötet beslutades om en höjning av medlemsavgiften från 300 kr till 350 kr per år varav 90 kr går till respektive lokal vallförening. Vid årsmötet avtackades revisorn Bengt Olsson. Mer från årsmötet återfinns i Svenska Vallbrev nr 7. dec 2010

 

Årsmöte i sommarparadis

2011-02-08 10:27 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningens årsmöte 2010 var förlagt till Borgholm på Öland den 11-12 november. I ett samarrangemang med Sveriges Nötköttsproducenters Köttriksdag var ca 250 personer samlade på Strand Hotell. Många nya medlemmar i Svenska Vallföreningen har köttproduktion och även om majoriteten i medlemskåren är mjölkproducenter så finns det ett gemensamt intresse för alla våra medlemmar i vallodlingen, grovfoderanvändningen och betesdriften Huvudansvariga för programmet och arrangemanget var Nötköttsproducenterna och dess lokala förening Kalmar läns Köttproducenter. På första dagens förmiddag hade respektive förening parallella årsmöten medan eftermiddagens och andra dagens seminarieprogram var gemensamt. Svenska Vallföreningen var ansvarig för ett seminariepass om "Grovfoderproduktion och betesmarker- politik och praktik". Där rapporterades från EGF-mötet som hölls i tyska Kiel i månadsskiftet augusti-september. Övrigt program var inriktat på marknads- produktions- och företagsfrågor i nötköttsproduktionen.

 

Ett utförligare referat från årsmötesseminariet återfinns i Svenska Vallbrev nr 7. dec 2010. De enskilda presentationerna finns
tillgängliga på Nötköttsproducenternas hemsida
www.notkottsproducenter.se (se Arkivet).

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss