Svenska Vallföreningen motsätter sig ny betesdefinition

2008-02-10 22:27 av Lars Jakobsson 

Under tryck från Kommissionen i Bryssel föreslår Jordbruksverket en ny definition av betesmark i det svenska miljöstödet. Mest omdiskuterat och kritiserat har kravet på högst 50 träd per hektar varit. Svenska Vallföreningen har skrivit till Jordbruksverket och ni kan läsa brevet här (en pdf-fil öppnas).

 

Medel att söka hos Svenska Vallföreningen

2008-01-09 17:29 av Lars Jakobsson 

Du vet väl om att Din lokalförening fortlöpande har möjlighet att söka smärre bidrag från Svenska Vallföreningen för olika vallaktiviteter! Kontakta kassör Jan Jansson, tel. 0325-402 55, för vidare information!

 
 
 
 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss