Var med i LRFs stora proteintävling!

2012-07-05 10:02 av Lars Jakobsson 

Nu är det dags för LRFs stora tävling Proteintipset. Under sommaren och hösten dammsuger LRF Sverige i jakt på gårdsnära idéer om hur odling och användning av närproducerat protein kan öka. Alla tipsare är med och tävlar om 10 000 kronor. De inkomna bidragen bedöms av en kunnig jury och vinnaren presenteras i slutet av året. Då publiceras också en bok med de bästa tipsen.
Tävlingsbidragen kan vara tips om växtsorter, vallfröblandningar, sådd, gödsling, skörd, lagring eller utfodring. Eller hur man genom samverkan och handel kan öka tillgången till lokalt producerat protein. Du måste inte ha egna djur för att vara med och tävla. Tips som är enkla, nytänkande och bidrar till ökad lönsamhet har störst chans att vinna.
Gå in på www.lrf.se/proteintipset så hittar du mer information och ett tävlingsformulär.

 

Sommarmöte 8 - 9 augusti med besök på Vall 2012

2012-06-25 11:30 av Lars Jakobsson 

Häng med oss till Vall 2012 i Vreta Kloster och passa på att ta del av två intressanta mjölkgårdar i Sörmland på vägen dit, Harpsund och Ekenäs. Efter middag och övernattning i Linköping besöker vi sedan Vall 2012 på Vreta Kloster. Läs inbjudan med anvisningar för anmälan här

 

Fältvandring och årsmöte i Örebro Vallförening 25 juni

2012-06-12 21:45 av Lars Jakobsson 

Hur kan vi utnyttja stallgodseln pa effektivaste sätt till vallen? Det får vi svar på under fältvandringen måndag 25 juni kl. 18.30 på
Klementsboda Gård, Vedevåg. Kvällen avslutas med årsmöte. Läs mer här

 

Vallextra från Upplands Vallförening

2012-06-12 21:27 av Lars Jakobsson 

Vi i Upplands Vallförening har börjat ge ut ett vallbrev för nätdistribution där vi skriver om kommande aktiviteter, refererar aktivitet som varit samt vad styrelsen håller på med under året. Läs första numret här.

 

Rättelse i Svenska Vallbrev 2011:3

2012-05-14 14:27 av Lars Jakobsson 

I Magnus Hallings artikel om ”Skördestrategier i engelskt rajgräs för bättre övervintring” i Svenska Vallbrev 2011:3 blev diagrammet i figur 1 ”Uppsala 2009 efterverkan” förväxlat med resultatet från en annan försöksplats. Artikeln med rätt diagram finns nu att läsa här. De viktigaste slutsatserna från försöket i Uppsala var att:
• Övervintringen i engelskt rajgräs i mellersta Sverige gynnas av en tidig första skörd.
• En fjärde sen skörd jämfört med bara tre påverkade också övervintringen negativt.
• Resultaten från Uppsala avvek till viss del från resultaten från de sydligare försöksplatserna. 

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss