Årsmöte i sommarparadis

2011-02-08 10:27 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningens årsmöte 2010 var förlagt till Borgholm på Öland den 11-12 november. I ett samarrangemang med Sveriges Nötköttsproducenters Köttriksdag var ca 250 personer samlade på Strand Hotell. Många nya medlemmar i Svenska Vallföreningen har köttproduktion och även om majoriteten i medlemskåren är mjölkproducenter så finns det ett gemensamt intresse för alla våra medlemmar i vallodlingen, grovfoderanvändningen och betesdriften Huvudansvariga för programmet och arrangemanget var Nötköttsproducenterna och dess lokala förening Kalmar läns Köttproducenter. På första dagens förmiddag hade respektive förening parallella årsmöten medan eftermiddagens och andra dagens seminarieprogram var gemensamt. Svenska Vallföreningen var ansvarig för ett seminariepass om "Grovfoderproduktion och betesmarker- politik och praktik". Där rapporterades från EGF-mötet som hölls i tyska Kiel i månadsskiftet augusti-september. Övrigt program var inriktat på marknads- produktions- och företagsfrågor i nötköttsproduktionen.

 

Ett utförligare referat från årsmötesseminariet återfinns i Svenska Vallbrev nr 7. dec 2010. De enskilda presentationerna finns
tillgängliga på Nötköttsproducenternas hemsida
www.notkottsproducenter.se (se Arkivet).

 

Välkomna till Sommarmötet och Vall 2010

2010-06-16 11:40 av Lars Jakobsson 

Årets sommarmöte är förlagt till Östergötland och i samband med Vall 2010, 4-5 augusti. Sommarmötet har Linköping som utgångspunkt och börjar med gårdsbesök på onsdagen med avslutande middag på kvällen. På torsdagen ansluter vi till Vall 2010 på Vretaskolan. Program för Sommarmötet hittar ni här. Anmälan görs senast 5 juli till HS Linköping på talong som finns här. Observera att bokning av boende görs direkt till rekommenderade hotell eller annat. Se även inbjudan i senaste vallbrevet till våra medlemmar.

 

Förfrågningar ställs till Pernilla Kvarmo 0708-29 08 23 eller Hans Stenström 0705-31 35 73 eller e-post:

 

Information om Vall 2010 "Kraftsamling för Svensk Vallproduktion" kan hämtas här.

 

Buss från Värmland till Vall 2010

2010-06-13 12:11 av Lars Jakobsson 

Värmlands vallförening ordnar bussresa till Vall 2010 på Vretaskolan i Östergötland den 5 augusti. Se inbjudan här Upplysningar genom Daniel Hedeås, länsstyrelsen Värmland 054-197238 eller 070-6034213. Program mm för Vall 2010 finns här

 

Följ med Värmlands vallförening till Frankrike 4-9 oktober!

2010-06-06 18:20 av Lars Jakobsson 

Värmlands vallförening bjuder in alla intresserade till en studieresa till Frankrike 4-9 okober med besök i Paris. En resa som har som mål att du får se och hämta inspiration från intressanta gårdar i Frankrike. Mjölk-och nötköttsgårdar med vallfoderproduktion är en viktig del av jordbruket i regionerna vi besöker och utgör resans tyngdpunkt. Du får även ta del av en av Europas största mötesplatser för djuruppfödare inom lantbrukssektorn- lantbruksmässan SOMMET DE L’ELEVAGE här och frågor besvaras av Lina Ulff Delprato, tfn 054-54 56 12.

 

Besök oss på Borgeby 30 juni - 1 juli!

2010-05-25 08:58 av Lars Jakobsson 

Likson förra året finns Svenska Vallföreningen med på Borgeby Fältdagar 30 juni - 1 juli. www.borgebyfaltdagar.se Vi kommer bl a att visa bedömning av botaniska sammansättningen i vallprover. Vi försöker ge svar på frågan hur man med olika nivåer på N-gödsling kan styra klöverhalten i återväxtskörden.

 

Vi finns i monter 148 mitt i utställningsområdet vid demonstrationsytorna med vallblandningar. Vi kommer också att hjälpa till att guida besökarna i provrutorna. Vi har naturligtvis vår beteskalender med för visning och försäljning.

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss