Anna Carlsson – ny ordförande i Svenska Vallföreningen

2015-11-25 09:32 av Lars Jakobsson 

På årsmötet den 20 november på Vildmarkshotellet i Kolmården valdes Anna Carlsson till ny ordförande i Svenska Vallföreningen efter Itte Weidman. Anna är mark/växtagronom med ekologisk mjölk- och fårproduktion på Skogsgård i Getinge. Läs mer i pressmeddelandet

 

Svenska Vallföreningens årsmöte och Köttriksdagen 20–21 november

2015-08-28 13:17 av Lars Jakobsson 

Östra Nötköttsproducenterna och Svenska Vallföreningen
i samarbete med Hushållningssällskapet Östergötland
välkomnar er till årets Köttriksdag och Svenska Vallföreningens
årsmöte på Vildmarkshotellet i Kolmården! Vi i Svenska Vallföreningen har många av våra medlemmar bland Sveriges köttproducenter och har därför valt att samordna  årsmötet med Köttriksdagen i år. Vi bjuds på ett fullspäckat program med föreläsningar om vallkvalitet, utfodring, djurhälsa, avel, företagande, ekonomi och nytta med nötkött. Se vidare inbjudan i senaste Svenska Vallbrev För program i detalj och anmälan, följ länk till Hushållningssällskapets hemsida här Observera att det är rabatt på boendet vid anmälan senast 8 september!

 

Rekordstort intresse för Sommarmöte på Åland

2015-08-28 13:11 av Lars Jakobsson 

Intresset var stort för Sommarmötet 29-31 juli. Ett femtiotal medlemmar hade slutit upp och fick en intressant inblick i de gröna näringarna på Åland. Läs referat här

 

Är du Årets Vallmästare 2016?

2015-08-26 15:35 av Lars Jakobsson 

Tidningarna Husdjur och Nötkött arrangerar tävlingen Årets Vallmästare i samarbete med Växa Sverige, Svenska Vallföreningen, Gård & Djurhälsan och SLU. Alla mjölk- och nötköttsproducenter som har vallodlingen i fokus välkomnas till årets tävling! Vi söker vallodlare som lyckas hålla en jämn och hög kvalitet på vallfodret under flera år och som har en strategi och målsättning med sin odling. Anmäl dig själv eller en kollega senast den 1 november 2015. Läs vidare här

Anmälningstalog hittar du här

 

Inbjudan från Skånska Vallföreningen till Borgeby Fältdagar och Fårdag i Kåseberga

2015-06-17 10:01 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till Borgeby Fältdagar 24-25 juni samt Fårdag i Kåseberga 4 juli. Läs medlemsbrev

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss