___________________________________

2021-05-26 10:11 av Lars Jakobsson 


Årets resa börjar vid Töreboda, går mot Mariestad och dag två tillbringas
på Torsö och Dillö, två öar i Vänern, norr om Mariestad. Vi åker i egna bilar, ni bokar boende själva. Vi bor på Norrqvarn Hotell och Konferens som ligger utanför Lyrestad längs Göta kanal i en av de gamla
kvarnarna som är restaurerad och ombyggd. För mer info och anmälan se vidare här Vi hoppas att de planerade lättnaderna i restriktionerna på grund av pandemin blir verklighet men följ senaste info här på hemsidan.

 

Fysiska mötet med seminarium är inställt pga pandemin. Istället digitalt möte med formella årsmötesförhandlingar

2020-10-20 22:11 av Lars Jakobsson 


Svenska Vallföreningens planerade årsmöte ställs om till digitalt möte 19 november med start kl.13. Är du intresserad att delta i det digitala årsmötet meddela senast tisdagen den 17 november genom email till:

 

Workshop: "Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift" 11 nov med KSLA

2020-10-19 21:27 av Lars Jakobsson 

KSLA bjuder tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst och andra samverkansaktörer in företagare, rådgivare och andra med engagemang och intresse för betesdrift till en workshop med titeln: ”Hur kan ny digital teknik skapa förutsättningar för lönsam och flexibel betesdrift?” Se vidare på länk

 

Ansök nu till intressant vallkurs!

2020-10-03 11:03 av Lars Jakobsson 

Ta chansen och anmäl dig till Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder, www.slu.se/vallkursen, en toppenkurs på 15 högskolepoäng som går under perioden 24 mars–6 juni 2021 på Ultuna. Kursen är ganska unik internationellt sett, då den likt vallproduktionen spänner över både växtodlings- och husdjursområdet. Ordinarie ansökan är öppen t.o.m. 15 oktober och görs via antagning.se

 

EGF-konferens på nätet 19–21 oktober 2020

2020-09-22 17:33 av Lars Jakobsson 

Du har i år en unik chans att delta i EGF 2020 då konferensen kommer att ges digitalt i stället för i Helsingfors. Temat för konferensen är ”Meeting the future demands for grassland production”. Du hittar mer information här

 

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss