Skånska vallföreningen bjuder in till digital träff med årsmöte 16 februari

2022-02-08 21:48 av Lars Jakobsson 

Vi bjuder in medlemmarna till en vallkväll med aktuellt inom odling och gödsling, vi avslutar med årsmöte. Välkommen på digital träff onsdagen den 16 februari 2022, kl. 19-21. Program och anmälan på länk här

 

Seminarium med Magnus Halling 20 januari

2022-01-13 15:06 av Lars Jakobsson 

Seminar: Research and testing of forage crop varieties during four decades. Welcome to participate in a digital seminar 20th of January at 14-15 with Magnus Halling who has been conducting research and variety testing of forage crops for four decades. On February 28, Magnus will retire, and we look forward to hear him summarize his work and research. Registration needed on the following link to get a digital invitation:


Seminar: Research and testing of forage crop varieties during four decades | Medarbetarwebben (slu.se)

 

Alnarps mjölkdag och årsmöte 9 november

2021-10-11 22:18 av Lars Jakobsson 

Alnarps mjölkdag och årsmöte i Svenska Vallföreningen

                     Tisdag 9 november 2021
Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning.

         

        För program och anmälan till Alnarps mjölkdag se här

 

Till respektive möte kan man koppla upp sig med Zoom.

För årsmötet länk: https://slu-se.zoom.us/j/61483244759 Lösen: SvVall.

 

För mjölkdagen, se i Anmälan på länk: https://www.slu.se/ew-kalender/2021/11/alnarps-mjolkdag-2021 länk skickas någon dag innan.

 

Sommarmötet - ett minne från sommaren

2021-08-29 10:59 av Lars Jakobsson 


Se mer här

 

Sortval för vallväxter 2020/2021, ny från SLU

2021-06-17 10:23 av Lars Jakobsson 

I Sortval redovisas senaste resultat från sortprovningen av 18 vall- och grönfoderarter i Sverige, i huvudsak från tioårsperioden 2007 2016. Aktuellt sortiment av 109 provade sorter beskrivs ingående och jämförs i egenskaper. Detta bör kunna ge rådgivare, företag och enskilda en uppfattning om mest lämpade sorter beroende på klimatområde och odlingsinriktning. Kan laddas ned eller beställas på papper via länk: https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/faltforsk/ak/odlingsmaterial/sortval-publikation-vall/

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss