Itte Weidman ny ordförande i Svenska Vallföreningen

2012-11-19 10:21 av Lars Jakobsson 

På årsmötet 15 november på Götala Herrgård i Skara valdes Itte Weidman till ny ordförande i Svenska Vallföreningen efter Lars Jakobsson. Itte Weidman är ekologisk mjölkproducent på Flassbro Gård i Malmköping och driver där också ett turistföretag. Itte har tidigare varit anställd på olika håll inom husdjursorganisationen och Svensk Mjölk. Som förtroendevald har hon verkat i styrelsen för Svea Husdjur och Svenska Husdjur och numera i Växa Sverige, region Mitt. Lars Jakobsson, som varit styrelseledamot sedan 1997 och ordförande de senaste 12 åren, stannar dock kvar i styrelsen. Läs pressmeddelandet här och även referat från årsmötet som finns här

 

Valletablering - Uppsala Vallförening bjuder in till möte måndag 26 nov kl 19

2012-11-16 10:50 av Lars Jakobsson 

Upplands Vallförening bjuder in till en diskussion på temat: Valletableringstekniker – så lyckas du med vallensådden! Se program

här

 

Seminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen 15 november i Skara

2012-10-25 20:54 av Lars Jakobsson 

Optimal odling, ensilering och utfodring av grovfoder står på programmet när Svenska Vallföreningen i samarbete med Vallföreningen i Skaraborg bjuder in till seminarium på Götala Herrgård i Skara torsdagen 15 november. Vi får medverkan av expertis från SLU och Hushållningssällskapen. Dagen avslutas med årsmöte i Svenska Vallföreningen. Se program och om anmälan här.

 

Östergötlands Vallförening bjuder in till höstträff på Åkerby Gård 4 oktober

2012-09-09 16:18 av Lars Jakobsson 

Välkommen på höstträff vid Åkerby Gård hos familjen Karlberg torsdagen 4 oktober kl 10. Vi kommer att prata om renovering av betesvallar, kotrafik och bete samt diskutera foderstrategier. Sist men inte minst kommer vi att visa den nybyggda ladugården med ekologisk produktion och två robotar. Läs mer här

 

Vem blir Årets Vallmästare 2013?

2012-09-03 12:02 av Lars Jakobsson 

Tävlingen Årets Vallmästare arrangeras av tidningen Husdjur och Svensk Mjölk i samarbete med Svenska Vallföreningen och Sveriges Lantbruksuniversitet. Fredrik Hansson, från Frändefors blev Vallmästare i år. Det är nu dags att anmäla kandidater till tävlingen 2013. Anmäl dig själv eller din kandidat senast den 1 oktober. Vi letar efter vallodlare som lyckas med att hålla en jämn och hög kvalitet under flera år. En god grovfoderkvalitet och hög avkastning på vallen är självklart för en mjölkföretagare och genom tävlingen vill vi stimulera intresset för vallfrågor och för en lönsam vallproduktion. Mer om tävlingen och anmälan kan du läsa här.

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss