Sommarmöte i Sjuhärad 2-3 augusti

2013-06-25 11:34 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Svenska Vallföreningens sommarmöte med studiebesök på
kött- och mjölkgårdar i Sjuhärad samt visning av vallförsöken på Rådde gård! Läs mer i Vallbrev-4-2013.pdf

 

Om dokumentet hämtas till egna datorn så blir anmälningsformuläret ifyllningsbart och med en Adobe Reader av senaste version kan ni spara ifyllda data och e-posta anmälan till

 

Skånska vallföreningen bjuder in till vårträff 14 maj 18.30

2013-04-25 16:28 av Lars Jakobsson 

Skånska vallföreningen bjuder in till vårträff 14 maj kl 18.30 med visning av vallförsök hos Lantmännen växtförädling i Svalöv. Mer om detta

här

 

Värmlands Vallförening kallar till årsmöte 28 februari

2013-02-10 10:05 av Lars Jakobsson 

Vad kan vi göra för att öka fodervärdet och förbättra ekonomin i grovfoderproduktionen? Efter besvärliga skördeförhållanden de senaste åren, och med förhoppning på en ökad proteinproduktion från vallen, tar vi i år upp frågan om hur vi kan ta vara på fodret på bästa sätt. Vi går igenom olika ensileringsförhållanden och lyckade exempel på ensilering från gårdar i länet. Se hela programmet här:

 

Skånska Vallföreningen bjuder in till årsmöte 16 januari

2012-12-30 11:12 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till årsmöte 16 januari på Lantmännens utsädesanläggning i Eslöv. Se vidare här.

 

Itte Weidman ny ordförande i Svenska Vallföreningen

2012-11-19 10:21 av Lars Jakobsson 

På årsmötet 15 november på Götala Herrgård i Skara valdes Itte Weidman till ny ordförande i Svenska Vallföreningen efter Lars Jakobsson. Itte Weidman är ekologisk mjölkproducent på Flassbro Gård i Malmköping och driver där också ett turistföretag. Itte har tidigare varit anställd på olika håll inom husdjursorganisationen och Svensk Mjölk. Som förtroendevald har hon verkat i styrelsen för Svea Husdjur och Svenska Husdjur och numera i Växa Sverige, region Mitt. Lars Jakobsson, som varit styrelseledamot sedan 1997 och ordförande de senaste 12 åren, stannar dock kvar i styrelsen. Läs pressmeddelandet här och även referat från årsmötet som finns här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss