Fältvandring och årsmöte i Örebro Vallförening 25 juni

2012-06-12 21:45 av Lars Jakobsson 

Hur kan vi utnyttja stallgodseln pa effektivaste sätt till vallen? Det får vi svar på under fältvandringen måndag 25 juni kl. 18.30 på
Klementsboda Gård, Vedevåg. Kvällen avslutas med årsmöte. Läs mer här

 

Vallextra från Upplands Vallförening

2012-06-12 21:27 av Lars Jakobsson 

Vi i Upplands Vallförening har börjat ge ut ett vallbrev för nätdistribution där vi skriver om kommande aktiviteter, refererar aktivitet som varit samt vad styrelsen håller på med under året. Läs första numret här.

 

Rättelse i Svenska Vallbrev 2011:3

2012-05-14 14:27 av Lars Jakobsson 

I Magnus Hallings artikel om ”Skördestrategier i engelskt rajgräs för bättre övervintring” i Svenska Vallbrev 2011:3 blev diagrammet i figur 1 ”Uppsala 2009 efterverkan” förväxlat med resultatet från en annan försöksplats. Artikeln med rätt diagram finns nu att läsa här. De viktigaste slutsatserna från försöket i Uppsala var att:
• Övervintringen i engelskt rajgräs i mellersta Sverige gynnas av en tidig första skörd.
• En fjärde sen skörd jämfört med bara tre påverkade också övervintringen negativt.
• Resultaten från Uppsala avvek till viss del från resultaten från de sydligare försöksplatserna. 

 

Svenska Vallföreningen har lämnat synpunkter på CAP 2014 till Landsbygdsdepartementet

2012-03-19 07:55 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen vänder sig framförallt mot detaljstyrningen i "förgröningen" och hävdar att de föreslagna reglerna motverkar sitt syfte om bättre miljö. Läs om detta och om övriga synpunkter här

 

Se film om närproducerat proteinfoder!

2012-03-19 07:46 av Lars Jakobsson 

Med projektet Klimatsmart proteinförsörjning som pågår under 2011 och 2012 ska LRF verka för att fler börjar odla proteingrödor till foder för stärkt lönsamhet på gårdsnivå – en satsning på gården som både kan vara positiv för klimatet och ekonomiskt lönsam. Magnus Sandin i Älvsbyn var årets vallmästare år 2010 och lyckas ypperligt med att odla ett högkvalitativt grovfoder till sina mjölkkor. Han sparar in 30 ton soja per år på att höja kvaliteten på sitt grovfoder. Se och hör honom kommentera i ett filmklipp här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss