Välkommen till Sommarmöte på Öland 27-28 juli

2017-05-08 09:10 av Lars Jakobsson 

Årets resa går runt hela Öland. Vi besöker flera mjölkföretag, stommen i området, men också nötkötts- och lammproducenter. Bevattningsfrågor, naturbetesskötsel och specialgrödor som bönor finns också med. Inte minst blir det en resa genom ett enastående vackert landskap. Vi får se världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, alvaret, Långe Jan, radbyar och andra kulturmiljöer typiska för Öland och kanske Blå Jungfrun på avstånd.
Vi utgår från vårt boende i Stora Frö alldeles vid Kalmarsunds strand och strax nedanför Mörbylångadalen. Läs i programmet här

Anmäl senast 30 juni men boka boende senast 30 maj för tillgång till förbokat boende.

 

Vallföreningen i Örebro bjuder in till årsmöte 29 mars med foderkvalitet som tema

2017-03-17 16:03 av Lars Jakobsson 

”Bästa möjliga foderkvalitet i plansilo och rundbal” är temat när Rolf Spörndly håller föredrag. Mer om programmet på länken här

 

Skånska Vallföreningens årsmöte måndagen den 27 februari 2017

2017-02-09 19:06 av Lars Jakobsson 

Medlemmar och intresserade bjus in till en temadag om försurning av stallgödsel och fasta körspår i vall samt årsmöte. Välkomna till Tolånga 17 måndagen den 27 februari 2017 kl. 9.30-15.30. Se vidare på länken

 

Vallkonferens i Uppsala 7–8 februari 2017

2016-10-21 13:07 av Lars Jakobsson 

Den viktigaste grödan för idisslare och hästar är vallen. Ur rådgivningssynpunkt har en del vallfrågor ibland hamnat ”mellan stolarna” dvs. mellan utfodrings- och växtodlingsrådgivaren. På allmän begäran planerar vi nu en uppföljare till Vallkonferens 2014 med ett program som vänder sig till rådgivare och alla andra intresserade av odling och utfodring av vall. Se mer på länk till konferensen

 

Välkommen till årsmöte på Nötforcenter Viken, Falköping den 1 december

2016-10-07 12:32 av Lars Jakobsson 

Årsmötet bjuder på en palett av föreläsningar under rubriken Grovfoder för lönsam mjölkproduktion. Både odling och utfodring behandlas. Resebidrag finns till lokalföreningarna Läs mer om program mm. här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss