Välkommen till årsmöte på Nötforcenter Viken, Falköping den 1 december

2016-10-07 12:32 av Lars Jakobsson 

Årsmötet bjuder på en palett av föreläsningar under rubriken Grovfoder för lönsam mjölkproduktion. Både odling och utfodring behandlas. Resebidrag finns till lokalföreningarna Läs mer om program mm. här

 

Sommarmöte i Halland 21-22 juli!

2016-05-11 16:12 av Lars Jakobsson 

Vi ses på Sommarmöte i Halland torsdag-fredag 21-22 juli. Vi har Ästad Vingård som utgångspunkt där vi övernattar och intar torsdagens middag. Studiebesöken omfattar gårdar med vall för produktion av mjölk, nöt och lamm som sig bör, men även grisar. Läs om program och anmälan (senast 13 juni) i Sommarmötesinbjudan i Svenska Vallbrev nr. 4

 

Protein och Fiber i fokus är temat på Skånska Vallföreningens årsmöte 14 mars

2016-03-05 18:51 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in medlemmar och intresserade till en dag med Protein och Fiber i fokus samt årsmöte och gårdsbesök.
Välkommen till Knislinge bygdegård, måndagen 14 Mars 2016 klockan 09:30-15:30. Under eftermiddagen gårdsbesök hos Lars och Simon Andersson Kärragården. Programmet mm. i detalj här

 

Årsmöte i Skaraborgs vallförening 8 mars

2016-02-10 12:37 av Lars Jakobsson 

Skaraborgs vallförening bjuder in till årsmöte 8 mars på Smedjan i Skara, start från 18.00 med soppa, programmet startar sedan 19.00 med tema ”Potentialen i Precisionsodling vall”. Inbjudna talare är Henrik Stadig Hushållningssällskapet, Ingemar Gruvaeus, Yara, Bo Stenberg, SLU Skara och Thomas Börjesson, Agroväst.

 

Vad kostar ditt vallfoder? - Värmlands Vallförening har årsmöte 25 februari

2016-02-08 09:56 av Lars Jakobsson 

Välkommen till en träff med temat ”Vad kostar ditt vallfoder?” som kommer att hållas i samband med Värmlands Vallförenings årsmöte 25 februari på Hushållningssällskapet. Läs inbjudan här

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss