Gödsling för en bättre vall! - Värmlands Vallförenings årsmöte 21 februari

2014-01-26 18:02 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Värmlands Vallförenings årsmöte och vallträff med temat
”Gödsling för en bättre vall”. Eva Salomon som jobbar som forskare på JTI i Uppsala med resurseffektivt utnyttjande av gödsel kommer att berätta om kvävegödsling till slåttervall. Se inbjudan här.

 

Referat från Svenska Vallföreningens årsmöte och Alnarps mjölkdag 14 november!

2013-10-14 10:51 av Lars Jakobsson 

Bättre vall – mjölkproduktion i topp var temat på Alnarps mjölkdag torsdag 14 november 2013. Arrangörer var SLU-Alnarp Inst. f. biosystem och teknologi, Skånemejerier, Skånesemin och Partnerskap Alnarp i samarbete med Svenska Vallföreningen. Alnarps Mjölkdag vände sig till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Mötet avslutades med Svenska Vallföreningens årsmöte. Referat i Svenska Vallbrev nr 7, läs här

 

Vallkonferens 2014 i Uppsala 5-6 februari

2013-10-08 13:57 av Lars Jakobsson 

SLU, Hushållningssällskapen, Växa Sverige och LRF Mjölk bjuder in till Vallkonferens 2014 som  vänder sig till rådgivare och andra intresserade av odling och utfodring av vall. Läs program mm. och anmäl er här.

 

Höstträff i Östergötland 22 oktober

2013-10-09 11:59 av Lars Jakobsson 

Östergötlands vallförening hälsar välkommen till en höstträff på Marås Herrgård hos familjen Olai. Vi har bjudit in SLU:s duktige utfodringsforskare Rolf Spörndly. Läs mer om träffen här

 

Lyckat Sommarmöte i Sjuhärad

2013-09-14 09:48 av Lars Jakobsson 

I år var det Vallföreningen i Sjuhärad som bjöd in till Svenska Vallföreningens traditionella Sommarmöte som hölls 2–3 augusti. Här kan ni i ett utdrag från Svenska Vallbrev nr 5 läsa ett referat från mötet.

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss