Vildsvin och vallodling? - Värmlands Vallförening 9 oktober

2013-09-11 09:57 av Lars Jakobsson 

Vildsvin och vallodling, går det att förena?

 

Värmlands Vallförening bjuder in till en kväll med tema vildsvin 9 oktober kl. 17. Vi skall med experters guidning först studera skador i fält för att sedan ta oss in i värmen och få nyttiga tips. Mer om programmet här.

 

Möt Skånska Vallföreningen på Skånes Fårintressenters fårdag 20 juli

2013-06-30 11:58 av Lars Jakobsson 

Möt Skånska Vallföreningen på Skånes Fårintressenters fårdag i
Östra Sallerup utanför Hörby och diskutera olika vallfrågor. Läs mer i inbjudan här

 

Värmlands vallförening arrangerar en träff 11 juli med temat ”teknik för en bättre vall"

2013-06-27 18:05 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Tomas och Charlotte Jensen på Trossnäs gård! Hushållningssällskapet arrangerar tillsammans med Värmlands vallförening en träff med temat ”teknik för en bättre vall”. Teknikrådgivaren Christer Johansson kommer att berätta om intressant teknik för att få vallar med bästa möjliga kvalitet. Läs mer i dokumentet Inbjudan-valldag-20130711-1.pdf

 

Sommarmöte i Sjuhärad 2-3 augusti

2013-06-25 11:34 av Lars Jakobsson 

Välkommen till Svenska Vallföreningens sommarmöte med studiebesök på
kött- och mjölkgårdar i Sjuhärad samt visning av vallförsöken på Rådde gård! Läs mer i Vallbrev-4-2013.pdf

 

Om dokumentet hämtas till egna datorn så blir anmälningsformuläret ifyllningsbart och med en Adobe Reader av senaste version kan ni spara ifyllda data och e-posta anmälan till

 

Skånska vallföreningen bjuder in till vårträff 14 maj 18.30

2013-04-25 16:28 av Lars Jakobsson 

Skånska vallföreningen bjuder in till vårträff 14 maj kl 18.30 med visning av vallförsök hos Lantmännen växtförädling i Svalöv. Mer om detta

här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss