Årsmöte i Upplands Vallförening 15 mars

2012-02-28 21:17 av Lars Jakobsson 

Upplands Vallförening inbjuder till årsmöte 15 mars kl 19 på SLU/Kungsängen. Olssons Frö medverkar om spännande sortblandningar och sorter utöver de vanliga. Nilla Nilsdotter Linde berättar om Käringtand som foder. Se mer

 

Svenskar på EGF-symposium i Österrike

2012-02-01 17:16 av Lars Jakobsson 

Fem styrelseledamöter i Svenska Vallföreningen deltog i ett
symposium i Gumpenstein, Österrike i månadsskiftet augusti–
september med EGF (European Grassland Federation). Resan möjliggjordes genom att anslag från Stiftelsen
Svenska Vallföreningens Fonder. Programmet bestod av en
seminariedel under tre dagar med en eftermiddags studieresa
samt en efterföljande studieresa under två dagar. Läs reseberättelsen i utdrag från Svenska Vallbrev 2012 nr 1 här!

 

Värmlands Vallförening har årsmöte 13 februari

2012-02-01 17:03 av Lars Jakobsson 

Värmlands Vallförening kallar till årsmöte med seminarium 13 februari kl 10 i Hushållningssällskapets lokaler i Våxnäs. Programmet tar upp markegenskaper och körskador. Se program här!

 

Årsmöte i Skånska Vallföreningen 7 februari

2012-01-23 18:31 av Lars Jakobsson 

Tisdag 7 februari kl 9.30 har Skånska Vallförening årsmöte med besök på Skånefrö och lunch på Ingelsta Kalkon. Program och anvisningar finns här

 

 

Nu finns referat från årsmötet 25 oktober

2012-01-23 18:08 av Lars Jakobsson 

I Svenska Vallbrev nr 7 2011 finns referat från årsmötet. Ni hittar detta

här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss