Referat från Sommarmötet 7-8 augusti

2014-09-17 11:39 av Lars Jakobsson 

Sommarmötet kombinerades med utställningen Vall 2014 i Vreta Kloster och vi besökte det vackra landskapet i Skirös omgivningar som även kallas Smålands trädgård. Ett 40-tal medlemmar deltog och solen sken. Läs utdrag från Svenska Vallbrev nr 5 här

 

Vem blir Vallmästare 2015?

2014-09-01 19:36 av Lars Jakobsson 

Tävlingen Årets Vallmästare arrangeras av tidningen Husdjur och Svensk Mjölk i samarbete med Svenska Vallföreningen och Sveriges Lantbruksuniversitet. Köttproducenterna Richard och Lennart Johansson på gården Grunsbo i Frändefors tilldelades utmärkelsen Årets Vallmästare 2014. Anmäl dig själv eller din kandidat senast den 1 oktober. Vi letar efter vallodlare som lyckas med att hålla en jämn och hög kvalitet under flera år. En god grovfoderkvalitet och hög avkastning på vallen är lika självklart för en mjölkföretagare som en köttföretagare och genom tävlingen vill vi stimulera intresset för vallfrågor och för en lönsam vallproduktion. Mer om tävlingen och anmälan kan du läsa här.

 

Välkommen till Sommarmötet 7-8 augusti!

2014-06-11 12:24 av Lars Jakobsson 

Sommarmötet kombineras med utställningen Vall 2014 i Vreta Kloster och vi besöker det vackra landskapet i Skirös omgivningar som även kallas Smålands trädgård. Läs programmet mm här

 

Vi svarade på remissen om CAP 2015

2014-06-11 12:21 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen svarade på remissen om gårdsstöd 2015-2020, läs här

 

Etablering för en bättre vall, tema 13 maj i Värmlands Vallförening

2014-05-05 11:56 av Lars Jakobsson 

Välkommen till en vallträff med temat ”Etablering för en bättre vall”. Träffen hålla 13 maj på Lillerudsgymnasiet. Se program!

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss