”Ladda ditt vallfoder” tema vid Värmlands Vallförenings årsmöte 24 februari.

2015-02-06 16:39 av Lars Jakobsson 

Välkommen till en träff med temat ”Ladda ditt vallfoder” som kommer att hållas i samband med Värmlands Vallförenings årsmöte 24 februari. Se program här

 

Skånes Vallförening bjuder på tema Grovfoder i fokus samt Årsmöte 23 februari

2015-02-04 14:40 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder i samarbete med HIR Skåne och Skånesemin in till en dag med Grovfoder i fokus med efterföljande årsmöte för Skånska Vallföreningen. Föreläsningar av försöksledare Ola Hallin samt Rolf Spörndly, SLU hålls. Västrabygård presenterar sitt företag och dagen avslutas med en rundvandring. Se inbjudan med tillhörande verksamhetsberättelse här

 

Sök forskningsanslag och resestipendier hos KSLA senast 15 februari

2015-01-21 21:56 av Lars Jakobsson 

Resestipendier och anslag ur stiftelserna Anders Elofsons fond och Svenska Vallföreningens fonder kan sökas av såväl verksamma lantbrukare som forskare, rådgivare och lärare. Se utlysning

 

Vallföreningen i Västerbotten bjuder in till årsmöte och seminarium 24 februari

2015-01-16 18:55 av Lars Jakobsson 

Här är programmet!

 

Kväll om Grovfoderverktyget och Majs i Upplands vallförening 20 januari

2015-01-07 17:59 av Lars Jakobsson 

Grovfoderverktyget – vad har jag för nytta av det? Majs – framtidens grovfoder även i Mälardalen? Upplands vallförening bjuder in till en kväll med två föreläsningar.
Tid: Tisdagen 20 januari kl 19-21.
Plats: Tammsalen, Ekologicentrum, Ulls väg 16, Ultuna

Läs Inbjudan!

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss