Nominera Årets vallmästare 2021

2020-09-22 17:16 av Lars Jakobsson 

Känner du nästa års Vallmästare?

Nu är det dags att nominera kandidater till Årets vallmästare 2021. Vem som helst kan nominera duktiga vallodlare till titeln och det går också bra att som lantbrukare nominera sig själv. Öppna Länken för mer information.

 

 

Installningsträff 24 september på Östergården Siene, Vårgårda

2020-09-06 11:49 av Lars Jakobsson 

Det är dags att summera 2020 års vallproduktion i Västra Götaland. Vad sa prognosen och hur väl matchade det utfallet? Östergården i Siene som är vallprognosgård delar med sig av gårdens resultat. Fältvandring med diskussion utifrån gårdens strategi med fyrskördesystem, bevattning och odling av fodermajs. Efteråt är det samling utanför Algutstorpsgården för en matig macka och kaffe för att därefter samlas inomhus. Expertis inom bevattning och tillsatsmedel för ensilage finns på plats. Program och anmälan, se här

 

Skånska Vallföreningen bjuder in till MAJSDAG 3 september

2020-08-24 22:30 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till  

MAJSDAG – på Helgegården, Skepparslöv

torsdag 3 september 2020

Vi bjuder på ett digert program med flera viktiga punkter om hur  man uppnår en lönsam majsodling, från sådd till skörd. Här följer programmet från HS med en obligatorisk anmälan senast 27 augusti OBS!

 

Vall och betesdjur-för livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och miljö

2019-11-09 18:18 av Lars Jakobsson 

Vall på åker och naturbetesmark samt betande djur är
nödvändigt för att bevara och förstärka odlingslandskapets
viktiga ekosystemtjänster, såsom livsmedelsproduktion,
biologisk mångfald, bördighet och en levande landsbygd. Läs i vårt särtryck av Svenska Vallbrev apropå miljö- och klimatdebatten på länken Vall och betesdjur

 

Fältvandring med nystart av Jönköpings läns vallförening 18 maj

2020-03-31 16:55 av Lars Jakobsson 

Fältvandring med nystart av Jönköpings läns vallförening! Välkommen till Hylletofta, Vrigstad måndagen den 18 maj kl. 18.30

  • Fältvandring hos David och Johan Brogård.
  • Därefter samling i Hylletofta hembygdsgård, där bl.a. Jan Jansson, Svenska Vallföreningen medverkar och berättar om Vallföreningens arbete.
  • Diskussion och bildande av en interimsstyrelse.

Det bjuds på förtäring under kvällen. Medverkar gör Hushållningssällskapet, Jan Jansson, Kjell Sandahl och Per-Anders Andersson.

Mötet är framflyttat pga. rådande pandemi!

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss