Skånska Vallföreningens årsmöte måndagen den 27 februari 2017

2017-02-09 19:06 av Lars Jakobsson 

Medlemmar och intresserade bjus in till en temadag om försurning av stallgödsel och fasta körspår i vall samt årsmöte. Välkomna till Tolånga 17 måndagen den 27 februari 2017 kl. 9.30-15.30. Se vidare på länken

 

Vallkonferens i Uppsala 7–8 februari 2017

2016-10-21 13:07 av Lars Jakobsson 

Den viktigaste grödan för idisslare och hästar är vallen. Ur rådgivningssynpunkt har en del vallfrågor ibland hamnat ”mellan stolarna” dvs. mellan utfodrings- och växtodlingsrådgivaren. På allmän begäran planerar vi nu en uppföljare till Vallkonferens 2014 med ett program som vänder sig till rådgivare och alla andra intresserade av odling och utfodring av vall. Se mer på länk till konferensen

 

Välkommen till årsmöte på Nötforcenter Viken, Falköping den 1 december

2016-10-07 12:32 av Lars Jakobsson 

Årsmötet bjuder på en palett av föreläsningar under rubriken Grovfoder för lönsam mjölkproduktion. Både odling och utfodring behandlas. Resebidrag finns till lokalföreningarna Läs mer om program mm. här

 

Sommarmöte i Halland 21-22 juli!

2016-05-11 16:12 av Lars Jakobsson 

Vi ses på Sommarmöte i Halland torsdag-fredag 21-22 juli. Vi har Ästad Vingård som utgångspunkt där vi övernattar och intar torsdagens middag. Studiebesöken omfattar gårdar med vall för produktion av mjölk, nöt och lamm som sig bör, men även grisar. Läs om program och anmälan (senast 13 juni) i Sommarmötesinbjudan i Svenska Vallbrev nr. 4

 

Protein och Fiber i fokus är temat på Skånska Vallföreningens årsmöte 14 mars

2016-03-05 18:51 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in medlemmar och intresserade till en dag med Protein och Fiber i fokus samt årsmöte och gårdsbesök.
Välkommen till Knislinge bygdegård, måndagen 14 Mars 2016 klockan 09:30-15:30. Under eftermiddagen gårdsbesök hos Lars och Simon Andersson Kärragården. Programmet mm. i detalj här

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss