Följ med Värmlands vallförening till Frankrike 4-9 oktober!

2010-06-06 18:20 av Lars Jakobsson 

Värmlands vallförening bjuder in alla intresserade till en studieresa till Frankrike 4-9 okober med besök i Paris. En resa som har som mål att du får se och hämta inspiration från intressanta gårdar i Frankrike. Mjölk-och nötköttsgårdar med vallfoderproduktion är en viktig del av jordbruket i regionerna vi besöker och utgör resans tyngdpunkt. Du får även ta del av en av Europas största mötesplatser för djuruppfödare inom lantbrukssektorn- lantbruksmässan SOMMET DE L’ELEVAGE här och frågor besvaras av Lina Ulff Delprato, tfn 054-54 56 12.

 

Besök oss på Borgeby 30 juni - 1 juli!

2010-05-25 08:58 av Lars Jakobsson 

Likson förra året finns Svenska Vallföreningen med på Borgeby Fältdagar 30 juni - 1 juli. www.borgebyfaltdagar.se Vi kommer bl a att visa bedömning av botaniska sammansättningen i vallprover. Vi försöker ge svar på frågan hur man med olika nivåer på N-gödsling kan styra klöverhalten i återväxtskörden.

 

Vi finns i monter 148 mitt i utställningsområdet vid demonstrationsytorna med vallblandningar. Vi kommer också att hjälpa till att guida besökarna i provrutorna. Vi har naturligtvis vår beteskalender med för visning och försäljning.

 

Träff om Beteskalendern 18 mars i Jönköping

2010-02-09 21:05 av Lars Jakobsson 

Under sommaren 2009 provades Svenska Vallföreningens Beteskalender, som tagits fram för att kunna räkna på vad betet avkastar och vilken effekt olika skötselåtgärder ger. Den är även en grund för ekonomiska
beräkningar och hur mycket mjölk som kan produceras på bete. Vi anordnar nu en träff för betesintresserade lantbrukare och rådgivare. Inbjudan med program mm öppnas i ett nytt fönster som pdf-fil på denna länk

 

Beställning av beteskalendern görs med e-post till   Den skickas med post och kostar 100 kr.

 

Föredragen på årsmötesseminariet 28 oktober, nu på jordbruksverkets hemsida

2010-01-14 18:43 av Lars Jakobsson 

Föredragen på årsmötesseminariet "Betesdrift och stora vallfodergivor i ekologisk mjölkproduktion" finns nu publicerade på Jordbruksverkets hemsida. Genväg till filmade föredrag och OH-presentationer finns på denna länk

 

Svenska Vallföreningens årsmöte 28 oktober i Nässjö

2009-09-03 22:46 av Lars Jakobsson 

Höga priser på kraftfoder och ett mjölkpris under press medför att betesdrift och foderstater med stora vallfodergivor blir mer och mer konkurrenskraftiga. Detta tema behandlade Jordbruksverket och Svenska Vallföreningen vid ett gemensamt seminarium på Hotell Högland i Nässjö onsdagen 28 aktober. Bl. a lanserade Svenska Vallföreningen sin nya beteskalender på mötet. Läs mer i referatet här (pdf i nytt fönster) och i aktuellt nummer av Svenska Vallbrev!

 

Några av beslutspunkterna från årsmötet hittar ni här (pdf i nytt fönster)!

 
Fler nyheter

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss