Styrkan med grönfoder-fältvandring 4 oktober

2023-09-21 11:47 av Lars Jakobsson 

Sjuhärads vallförening i samarbete med Gröna Möten bjuder in till fältvandring 4 oktober kl. 9.30 på Gudmundstorps Gård AB 524 95 Ljung. Se vidare på länk

 

Årets MAJSDAG – på Helgegården, Skepparslöv onsdag 6 september 2023

2023-08-22 11:14 av Lars Jakobsson 

Skånska Vallföreningen bjuder in till till årets MAJSDAG –

på Helgegården, Skepparslöv

onsdag 6 september 2023

Info på länken

 

Betesvandring 3 september

2023-08-22 11:06 av Lars Jakobsson 

Inbjudan från Skaraborgs vallförening till betesvandring 3 september på Torpet. Med produktion, mångfald och restaurering. Mer om innehållet på länken

 

Grazing4AgroEcology – EU-projekt för ökad betesdrift

2023-05-27 15:40 av Lars Jakobsson 

Svenska Vallföreningen deltar i Grazing4AgroEcology – EU-projekt för ökad betesdrift med syfte att stödja lantbrukare i betesbaserad djurhållning och sprida kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift. Målet är att vända trenden med minskande bete. G4AE pågår september 2022–februari 2026 med deltagare från åtta EU-länder. Mer om projektet finns att läsa på länken till en artikel i Svenska Vallbrev.

 

Vad tycker du om bete? Följ länken och fyll i vår enkät. Som ett led i att kartlägga inställningen till bete och betesdrift uppmuntras du att svara på en kort enkät via länken:https://sv.surveymonkey.com/r/G4AE-Swedish? Enkäten är anonym och resultaten kommer endast att publiceras i sammanställd form. Ett brett deltagande kommer att säkerställa att vi får tillförlitlig information. Det vore bra om du kunde fylla i enkäten så snart som möjligt. Det tar ca 5–10 minuter.

 

Resa till tyska betesdagar

I år anordnas ”Grazing days” i norra Tyskland 21–22 juni med speciellt fokus på studerande eller verksamma inom jordbruk/rådgivning som är yngre än 40 år. Hör av dig snarast till om du är intresserad av att åka! Gå gärna in på länken för mer information

 

........................................................

2023-04-12 21:37 av Lars Jakobsson 


                              Från frö till foderbord
Välkomna till Skåne och ett sommarmöte som börjar med historia, avel och fröodling. Besök gör vi på några av Sveriges sydligaste djurgårdar med nya stall, sydliga foderstater och lantbrukare med många idéer kring vallodlingen. För program i detalj och anmälan se länk

 
Fler nyheter
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>

Bli medlem i Svenska Vallföreningen!

• Vi verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete.
• Vi arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen.
• Vi påverkar och stödjer forskning, försök och
rådgivning på vallområdet

Se vidare i Om oss